Poszukiwany księgowy! Umowa o pracę w zastępstwie:

 • 1/1 lub 3/4 etatu
 • wynagrodzenie od 3 500 zł do 4 000 zł brutto

Zakres obowiązków

Możliwość zatrudnienia w wymiarze 3/4 lub 1 etatu, w zależności od
wykonywanego zakresu czynności.

W przypadku zatrudnienia na ¾ etatu:

 1. sporządzanie list płac
 2. sporządzanie miesięcznych deklaracji do ZUS (DRA, RCA, RSA, RZA itp.)
 3. sporządzanie rocznych informacji do US (PIT-4R, PIT-8R)
 4. sporządzanie rocznych informacji dla pracowników (PIT-11, PIT-40)
 5. sporządzanie sprawozdań do GUS (m.in. Z-03, Z-06)
 6. sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników i upoważnionych instytucji,
 7. obsługa egzekucji komorniczych i innych potrąceń z wynagrodzenia
 8. sporządzanie kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych pracowników
 9. zgłaszanie i wyrejestrowywanie ubezpieczonych do ZUS
 10. prowadzenie akt osobowych pracowników, sporządzanie umów o pracę, aneksów, gromadzenie i prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem nowych pracowników, sporządzanie świadectw pracy
 11. ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej
 12. ewidencjonowanie i kontrolowanie czasu pracy, zwolnień lekarskich i absencji
 13. obsługa umów zleceń
 14. prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 15. obsługa techniczno-biurowa i kancelaryjna sekretariatu (ewidencjonowanie pism, faktur).

  W przypadku zatrudnienia na pełny etat dodatkowo:

 16. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kontroli merytorycznej dokumentów
 17. księgowanie faktur w programie, dekretacja
 18. dekretowanie dowodów bankowych dotyczących rozliczeń
 19. wprowadzanie i zatwierdzanie przelewów w systemie bankowym
 20. bieżąca analiza funduszu płac w zakresie jego wykorzystania
 21. prowadzenie działań dotyczących prawidłowości dokumentowania oraz realizacji umów zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych
 22. prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

Wymagane umiejętności

 • wykształcenie średnie i 2-letni staż lub wyższe kierunkowe
 • umiejętności wg. zakresu czynności

Chcesz znać szczegóły ofert i mieć bezpośredni kontakt z pracodawcą? Zarejestruj się na stronie zorydopracy.pl i zobacz aktualne oferty pracy w Żorach.

Jesteś pracodawcą? Zarejestruj się na stronie  zorydopracy.pl i w każdej chwili będziesz mógł obejrzeć profile potencjalnych pracowników oraz pozyskać bezpłatną informację dot. dofinansowania dla twojej firmy.

Obraz z Pixabay