Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy

Termin naboru: 12-25 maja 2020 r.(wnioski złożone poza terminem naboru nie będą rozpatrywane) http://www.pup.zory.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:886.htmlhttp://www.pup.zory.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:886.html