Nabór wniosków na zorganizowanie stażu dla bezrobotnych

Lut 25, 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach ogłasza nabór wniosków na zorganizowanie stażu dla bezrobotnych.

Termin naboru: 04.03.2019 r. – 14.03.2019 r.
(decyduje data wpływu do urzędu, a nie data nadania przesyłki pocztowej czy kurierskiej).

Planowany okres trwania stażu: 4-6 miesięcy.

Minimalna deklaracja zatrudnieniowa po zakończonym stażu: umowa na okres 3 miesięcy w wymiarze co najmniej ½ etatu.

Termin posiedzenia komisji: 18.03.2019 r.

http://www.pup.zory.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:810.html

 

zorydopracy.pl

Platforma Przedsiębiorczości, Informacji i Pośrednictwa Pracy w Żorach