Powiatowy Urząd Pracy w Żorach w dniach:

od 10 do 31 stycznia 2022 r. 

przyjmuje wnioski o przyznanie środków, z  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Żorach, na następujące  zadania:             

  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
  • podjęcie działalności gospodarczej

Wnioski rozpatrzone zostaną nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez Radę Miasta uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z PFRON w 2022 r.

 

 Zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków.

Dodatkowe informacje pok. 22 tel. 324342790 w. 266