Pożyczka rozwojowa: kwota od 50.000 zł do 1.000.000 zł,
Pożyczka obrotowa: kwota od 50.000 do 200.000 zł,
Pożyczka inwestycyjno-obrotowa: kwota od 50.000 zł do 1.000.000 zł.

–>oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi: 1,6% w skali roku,
–>prowizja od udzielenia pożyczki w wysokości 0,6% od kwoty udzielonej pożyczki,
–>inne prowizje i opłaty zgodnie z tabelą opłat i prowizji.

szczegóły: https://tise.pl/offers/unijna-pozyczka-rozwoj-slaska