12 października rusza pierwsza edycja naboru zgłoszeń na dotację dla założenia firmy z Subregionu Zachodniego w ramach projektu STARTUPovo. Dotacje udzielają Inkubatory przedsiębiorczości w Żorach (Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości SA) oraz Jastrzębiu- Z. (Blueform).

UCZESTNICY PROJEKTU, ZAKŁADAJĄC WŁASNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE OTRZYMUJĄ WSPARCIE FINANSOWE:

  • na zakupy inwestycyjne (do 23 050 zł),
  • wsparcie pomostowe na opłatę ZUS, czynszu, innych ważnych dla działania firmy opłat (do 2600 zł/miesiąc przez 6-12 miesięcy),
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem w trakcie szkoleń.

Uczestnicy i Uczestniczki mają możliwość otrzymania nie tylko pomocy finansowej w postaci bezzwrotnej dotacji na założenie firmy, ale także wsparcia pomostowego na pokrycie bieżących kosztów działalności, jak również szkoleniowego w zakresie działań biznesowych.

Preferencje będą przede wszystkim dla firm z branży ICT, w tym dla branż projektowych, twórczych, innowacyjnych, a także dla firm, których znacząca część działalności opiera się na nowoczesnych technologiach ICT. 

Nabór zgłoszeń zacznie się 12 października i potrwa 5 dni – do 16 października lub – UWAGA! do zebrania 30 formalnie poprawnych zgłoszeń w każdym Inkubatorze (Jastrzębie Z. i Żory). Każdy Inkubator będzie rekrutował swoją grupę osób – z wszystkich aplikantów wybiorą w czasie 3-etapowej rekrutacji 12 osób, w tym min. 60% osób niepracujących i min. 30% kobiet.

Szczegóły oraz dokumenty rekrutacyjne są do pobrania na stronie STARTUPovo