Masowe zwolnienia pracowników, przede wszystkim zagranicznych, w związku z pandemią w Polsce zaczęły się końcem marca. Wg badania organizacji Pracodawcy RP, w marcu zwolnienia przeprowadziło około 30 procent firm, a w kolejnych 3 miesiącach redukcję planują aż 2 firmy na 3. W Polsce na początku roku przebywało ok. 1,2 mln Ukraińców, i większość z nich pracowała na umowach cywilnoprawnych (umowach zlecenia).

W pakiecie pomocowym, tzw Tarcza Antykryzysowa, ustawodawca przewidział  wsparcie osób, zatrudnionych na umowach zlecenia.  Jak każdy obywatel Polski, pracownik zagraniczny, legalnie przebywający na terytorium kraju, ma prawo do świadczenia postojowego, bez różnicy, czy posiada on kartę pobytu lub pracuje  na oświadczeniu w ramach ruchu bezwizowego.

Akurat ze względu na ten warunek przedsiębiorcy/księgowi często odmawiają pracownikom zagranicznym złożenia wniosku o świadczenie. A co jeśli pracownik, który pracuje w jednej firmie na zleceniu, w tym samym czasie jest zatrudniony jeszcze gdzie indziej? Warto się dopytać przed złożeniem wniosku, ponieważ dla otrzymania świadczenia muszą być spełnione niezbędne warunki.

Po konsultacji ze specjalistami Rybnickiego Inspektoratu ZUS, wejściu w życie Tarczy Antykryzysowej 2.0 podajemy WARUNKI DLA UZYSKANIA ŚWIADCZENIA POSTOJOWEGO DLA PRACOWNIKA NA UMOWIE CYWILNOPRAWNEJ:

  • Jeżeli umowa cywilnoprawna (zlecenie, o dzieło) została podpisana przed 1 kwietnia i nadal obowiązuje!
  • Jeśli umowy cywilne są jedynym źródłem dochodu i ubezpieczenia takiej osoby (ona nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych). Pracodawca musi otrzymać od pracownika oświadczenie, że ten nie pracuje jeszcze gdzieś na umowie o pracę wraz z informacją o sumie dochodów z innych umów zleceń (jeśli są) za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku. (Jeżeli pracownik zawarł więcej niż 1 umowę cywilnoprawną, każdy zleceniodawca musi złożyć wniosek odrębnie dla każdej umowy.)
  • Jeśli WYKONANIE UMOWY BYŁO OGRANICZONE lub umowa NIE DOSZŁA DO SKUTKU w związku  z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19. I to jest warunek zasadniczy!!! Ponieważ często o pomoc pytają się osoby, które dalej wykonują pracę wg umowy (tylko bez nadgodzin).
  • Jeśli obcokrajowiec leganie przebywa w Polsce – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r., Art. 15zq. Pkt. 2 3) cudzoziemcy legalnie przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W Rybnickim Inspektoracie potwierdzili, że o świadczenie mogą ubiegać się nie tylko osoby, tylko posiadające karty pobytu.
  • Jeśli pracodawca udowodni, że jego przychód zmniejszył się co najmniej o 15% w związku z przestojem/ograniczeniem działalności w następstwie COVID-19

Kwota świadczenia:

  • Jeśli w zeszłym miesiącu pracownik otrzymał mniej niż 1299 zł brutto (dla wniosku, złożonego w kwietniu, rozpatruje się wynagrodzenie za marzec), otrzyma przelew na kwotę, którą zarobił. Np. jak taka osoba dostała 450 zł (z jednej lub kilku umów), to ZUS przeleje 450 zł.
  • Jeśli pracownik otrzymał od 1299 PLN brutto i więcej, ale mniej niż 15 595,74 PLN (300% średniego wynagrodzenia), ZUS zapłaci 2080 NETTO, kwota świadczdenia nie podlega opodatkowaniu!

Świadczenie można uzyskać 3 razy, jeżeli pracownik udowodni (przez oświadczenie), że jego sytuacja finansowa się nie poprawiła. Za każdym razem pracodawca musi złożyć wniosek. Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Świadczenie wypłaca się w formie przelewu, więc pracownik musi mieć założone konto. Wniosek złożyć najlepiej drogą elektroniczną przez PUE ZUS.  Jak twierdzą pracownicy ZUS, taki sposób jest najszybszy, ponieważ wszystkie wnioski, złożone przez pocztę tradycyjną i osobiście, podlegają kwarantannie.

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE POSTOJOWE