Polska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości zachęca do udziału w programie „Nowy start”, przeznaczonego dla przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą.

Przedsiębiorcy, którzy zgłoszą się do jednego z projektów realizowanych przez czterech operatorów programu uzyskają 100 proc. dofinansowania. Budżet projektu to łącznie 15 mln zł z Funduszy Europejskich.

Niepowodzenie biznesowe może wynikać z wielu czynników. W przypadku przedsiębiorcy, którego działalność gospodarcza nie przyniosła zamierzonych efektów i zakończyła się fiaskiem, najważniejsza jest identyfikacja problemów i wyciągnięcie wniosków z popełnionych błędów. 

Kompleksową analizę przyczyn niepowodzenia biznesowego ze wsparciem doświadczonych ekspertów umożliwiają szkolenia i doradztwo finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Program „Nowy start” skierowany jest do przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich firm, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą.

Do programu mogą się zgłosić:

  • przedsiębiorcy, którzy w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą;
  • przedsiębiorcy ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, która była aktywna przez co najmniej 18 miesięcy.

Dzięki dofinansowaniu przewidzianemu w ramach programu, firmy uzyskają pomoc w identyfikacji przyczyn niepowodzenia i rozwoju kompetencji w zakresie prowadzenia firmy, aby uniknąć kolejnej porażki w przyszłości; pomoc w adaptacji do ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych oraz konkurencji a także w przeszkoleniu już zatrudnionych pracowników.

Program zakłada wsparcie w postaci szkoleń oraz doradztwa realizowanego w formie indywidualnych spotkań.

W kontekście pandemii i wynikających z niej trudności gospodarczych zakres tematyczny programu jest aktualny i niezwykle istotny – zwłaszcza z punktu widzenia sektora MŚP, najbardziej narażonego na ewentualną konieczność restrukturyzacji prowadzonego dotychczas biznesu.

Podmioty odpowiedzialne za realizację projektu

Programy szkoleniowe realizowane są przez czterech operatorów wyłonionych w zeszłorocznym konkursie organizowanym przez PARP.

Czytać więcej