Poszukiwany cukiernik na umowę zlecenie!

Zakres obowiązków:

 • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności,
 • Obsługa maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów cukierniczych,
 • Sporządzanie półproduktów cukierniczych,
 • Sporządzanie gotowych wyrobów cukierniczych,
 • Dekorowanie wyrobów cukierniczych,
 • Przechowywanie gotowych wyrobów i półproduktów cukierniczych,
 • Utrzymywanie czystości w cukierni w trakcie produkcji i po skończonej pracy,
 • Przestrzeganie zasad gospodarki odpadami.

Wymagania:

 • wykształcenie – zasadnicze branżowe,
 • staż pracy – 3 lata
 • posiadanie aktualnej książeczki dla celów sanitarno-epidemiologicznych;

Oferta skierowana jest również do osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.