Forms of support

-30

For anyone below 30 years of age

30 - 50

For anyone between 30 – 50 years of age

50+

For anyone above 50 years of age

-30

Internship voucher

Employment voucher

The employment’s voucher is being realized upon an agreement between a district head and the employer, in which:

 • The employer is obliged to hire referred person for a period of 18 months
 • The district head refunds partial costs of the referred person’s salary and national insurance contributions
 • The employer is obliged to hire referred person for an extra 6 months after the refundation period is over.

Click for more

Internship

It’s  a process of learning and gaining practical work skills by the referred unemployed person in the employer’s workplace without binding work relationships between the employer and the referral. (Agreement between You and the district head)

Click for more

Equipment and retrofit of a workplace refund

It a financial help granted by the county’s employment service in relation to equip and/or retrofit a workplace for a newly hired referral or a jobseeker without any employment or paid disabled person guardian position.

Click for more

National insurance contributions refund

Support tool for employers hiring persons under the age of 30, referred by the county employment service, who undertake their first job ever and for whom an individual help profile has been created.

Click for more

One-off national contributions refund

Refund’s conditions:

 1. The employer has employed referral for a minimum of 12 months on a full-time basis
 2. The referral continues his employment after the minimum employment period

 

 • The refund’s maximum is 300% national minimum wage

Click for more

One-off financial grants to start a business activity

Training course vouchers

Maximum fund is equal to 100% of national average salary valid on the day the voucher is being awarded. Can be used on:

 • One or more courses, including qualification courses
 • Essential medical/psychological tests
 • Transport to training facilities
 • Accommodation if training is being taken away from home city

Click for more

Intervention jobs

Refund’s conditions:

 • Refund is based on the intervention jobs convenor and county employment service agreement
 • The employers gets partial refunds for the referral’s salary and National insurance contributions during a period stated in the agreement
 • Refund is being made monthly, based on documents confirming salary payment and ZUS contributions
 • When the refundation period ends, the intervention jobs convenor is obliged to retain the position for a further period of 3-6 months

Click for more

30-50

Intervention jobs

Depending on the decision of the county employment service, intervention jobs can last for 6,12, 18, 24months or up to 4 years.

Accordingly to the agreement made, you are committed to employ the referral for a period of 3 months (in case of intervention jobs lasting up to 6 months) or 6 months (in case of intervention jobs lasting 12 months or more) after the salary and national insurance contributions refund.

Click for more

ZUS contributions refund

A one-off national insurance contribution refund is a support tool for the employers that employ persons referred by the county employment service for whom an individual help profile has been set up.

Click for more

Internship

Staż jest to nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy między pracodawcą a skierowaną na staż osobą bezrobotną (odbywa się na podstawie umowy zawartej między Tobą i starostą).

Więcej informacji

Transportation costs refund

Transportation and accommodation costs refund is a form of support for unemployed people, oferred by the county employment service. The refund includes costs of transport from home to and from a workplace, internship place, training facility, employment support service and necessary accommodation.

Click for more

Accommodation costs refund

Settle-down voucher

Starosta może przyznać Ci bon na zasiedlenie w związku z podjęciem, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej,

Więcej informacji

Equipment and retrofit of a workplace refund

It a financial help granted by the county’s employment service in relation to equip and/or retrofit a workplace for a newly hired referral or a jobseeker without any employment or paid disabled person guardian position.

Click for more

One-off financial grants to start a business activity

You can receive this benefit if you register yourself as an unemployed person in the county employment service, without any source of income or a paid disabled person guardian position or if you are a social integration center graduate without an active business activity ban.

Click for more

Individual courses, exam and licenses costs

You can apply for that benefit if you are interested in funding your or your employees’ perpetual training. This form of support is designed to help employees learn necessary skills to perform their job and/or advance.

Click for more

New job position loan

It’s a financial help granted by the National Economy Bank in relation to creation of a new job position and employment of a referred unemployed person without any other source of income.

Click for more

Business start-up loans

It’s a loan for people interested in starting their own business, granted by financial agents chosen by the National Economy Bank

Click for more

50+

Intervention jobs

Prace interwencyjne, w zależności od decyzji powiatowego urzędu pracy, mogą trwać do 6, 12, 18, 24 miesięcy lub do 4 lat.

Stosownie do zawartej umowy, zobowiązany jesteś do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy (w przypadku prac interwencyjnych trwających do 6 miesięcy) lub 6 miesięcy (w przypadku prac interwencyjnych trwających 12 lub dłużej) po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.

Więcej informacji

Salary grant for an employer who employs a person over 50 years of age

You will receive the grant for the following periods if you employ a referral over 50 years of age:

 • 12 months – in case of employing a person over 50 years of age but below 60
 • 24 months – in case of employing a person over 60 years of age

Click for more

Internship

Staż jest to nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy między pracodawcą a skierowaną na staż osobą bezrobotną (odbywa się na podstawie umowy zawartej między Tobą i starostą).

Więcej informacji

Transportation costs refund

Transportation and accommodation costs refund is a form of support for unemployed people, oferred by the county employment service. The refund includes costs of transport from home to and from a workplace, internship place, training facility, employment support service and necessary accommodation.

Click for more

Accommodation costs refund

Settle-down voucher

Starosta może przyznać Ci bon na zasiedlenie w związku z podjęciem, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej,

Więcej informacji

Equipment and retrofit of a workplace refund

It a financial help granted by the county’s employment service in relation to equip and/or retrofit a workplace for a newly hired referral or a jobseeker without any employment or paid disabled person guardian position.

Click for more

One-off financial grants to start a business activity

You can receive this benefit if you register yourself as an unemployed person in the county employment service, without any source of income or a paid disabled person guardian position or if you are a social integration center graduate without an active business activity ban.

Click for more

Individual courses, exam and licenses costs

You can apply for that benefit if you are interested in funding your or your employees’ perpetual training. This form of support is designed to help employees learn necessary skills to perform their job and/or advance.

Click for more

New job position loan

It’s a financial help granted by the National Economy Bank in relation to creation of a new job position and employment of a referred unemployed person without any other source of income.

Click for more

Business start-up loans

It’s a loan for people interested in starting their own business, granted by financial agents chosen by the National Economy Bank

Click for more

zorydopracy.pl

Platforma Przedsiębiorczości, Informacji i Pośrednictwa Pracy w Żorach