Polityka plików cookies

 1. Platforma wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z
  Platformy przez Użytkownika. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na
  urządzeniu Użytkownika za pomocą którego łączy się z Platformą. Platforma wykorzystuje pliki Cookies
  „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, wyłączenia
  strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na
  urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich
  usunięcia przez Użytkownika.
  2. Pliki Cookies pozwalają na dostosowanie i optymalizację Platformy do potrzeb Użytkowników, tworzenie
  statystyk odsłon Platformy oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Pliki Cookies stosowane są również do
  utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu strony internetowej.
  3. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, Administrator przechowuje zapytania HTTP
  kierowane do serwera, na którym umieszczona jest Platforma. Oznacza to, że Administrator zna publiczne
  adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne serwisu. Administrator zna również:
  – czas wejścia do serwisu,
  – adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku
  gdy przejście do strony Platformy nastąpiło przez odnośnik.
  Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do
  administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami
  upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane
  statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie
  zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
  Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach
  ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane na Platformie nie przechowują żadnych danych
  osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników. Platforma wykorzystuje trzy różne sesyjne

  pliki Cookies, które tworzone są i istnieją tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Są one niezbędne dla
  prawidłowego działania poszczególnych elementów serwisu.
  4. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może skasować pliki Cookies
  pochodzące z Platformy lub całkowicie zablokować ich gromadzenie na urządzeniu Użytkownika.
  5. Zablokowanie przez Użytkownika możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może
  utrudnić lub uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych funkcjonalności Platformy.
  6. Technologię Cookies w sposób opisany w punktach 1-4 wykorzystują również podmioty trzecie zarówno
  współpracujące jak i nie współpracujące z Platformą, które oferują reklamy jak najlepiej dopasowane do
  preferencji Użytkownika.