Polityka plików cookies

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane
do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają
treści informacyjne naszego serwisu. Znamy również:
– czas wejścia do serwisu,
– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku
gdy przejście do strony BIP nastąpiło przez odnośnik.
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do
administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami
upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane
statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk
nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
Mechanizm Cookies w serwisie BIP
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o
użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie BIP nie
przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
Serwis BIP wykorzystuje trzy różne sesyjne pliki Cookies, które tworzone są i istnieją tylko w czasie
trwania sesji przeglądarki. Są one niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych elementów
serwisu. Cel i zawartość tych plików jest następująca:
Nazwa Cookie Rodzaj Cel i zawartość
bipsession Sesyjne Jest niezbędne do przechowywania identyfikatora sesji
użytkownika
ASP.NET_SessionId Sesyjne Jest niezbędne do przechowywania identyfikatora sesji
użytkownika; zakładane po wejściu na stronę z Rejestrem
Informacji o Środowisku
PSPSESSID Sesyjne Jest niezbędne do przechowywania identyfikatora sesji
użytkownika; zakładane po wejściu na stronę „Twoje Sprawy”
bipcookie Stałe (1 rok) Przechowuje informację o zamknięciu informacji o plikach Cookies
Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie
modyfikacje do powyższego zapisu.

zorydopracy.pl

Platforma Przedsiębiorczości, Informacji i Pośrednictwa Pracy w Żorach