RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO − informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Żory.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt na adres mailowy: ………………..

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie.

4. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

5. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane w celach, o których mowa w pkt 3, po udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie zostaną usunięte/zanonimizowane, chyba że rodzaj odpowiedzi spowoduje, iż administrator będzie miał uzasadniony prawnie interes w dalszym przetwarzaniu danych przez okres niezbędny do zabezpieczenia się przed roszczeniami lub do ich ochrony.

6. Odbiorcami Pani Pana danych osobowych są usługodawcy IT współpracujący z Administratorem w zakresie funkcjonowania i utrzymywania strony www.

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzoru gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/ Pani, narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Pana/Panią wskazanych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego.

 

zorydopracy.pl

Platforma Przedsiębiorczości, Informacji i Pośrednictwa Pracy w Żorach