Wsparcie finansowe firm

Bony na innowacje - Dostępność Plus

Na co (m.in.): zakup od wykonawcy (jednostki naukowej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji albo nowego projektu wzorniczego.

Dla kogo?

mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poziom dofinansowania

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi: 1) 80% wartości kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy, 2) 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Działanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Inteligentny Rozwój

https://www.parp.gov.pl/component/grants /grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-1 -uslugowy

Wsparcie na badania przemysłowe i prace rozwojowe

Na co (m.in.): Projekty, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Dla kogo?

przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja naukowo-przemysłowe (złożone z przedsiębiorstw i jednostek naukowych).

Ile?

Poziom dofinansowania:

1) na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych:

– dla mikro- i małego przedsiębiorstwa: 

70% – 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 45% – 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa tzw. "Szybka ścieżka" Konkurs nr 2

Na co (m.in.): Projekty, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Dla kogo?

przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw (składających się wyłącznie z przedsiębiorstw), konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składających się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej).

Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Ile?

Poziom dofinansowania:

1) na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych:

– dla mikro- i małego przedsiębiorcy:

· 70% – 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

· 45% – 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

W Żorach dofinansowanie na rozwój firmy oferuje m.in.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A
www.arpsa.pl/fundusz-pozyczkowy

Ponadto są inne podmioty oferujące preferencyjne warunki m.in:
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o
gapr.pl/o…/fundusz-pozyczkowy/mikro-i-male-przedsiebiorstwa/

Fundusz Górnośląski S.A.
https://www.oddzial.fgsa.pl/…

Inicjatywa Mikro
https://inicjatywamikro.pl/

Fundusz Mikro
https://www.funduszmikro.pl/

Bank Gospodarstwa Krajowego
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-rozwoju-firm/

oraz inne oferty bankowe i pozabankowe. Planujemy je dokładnie przeanalizować.

Pracujemy również nad stworzeniem optymalnej oferty bankowej na terenie Żor.

zorydopracy.pl

Platforma Przedsiębiorczości, Informacji i Pośrednictwa Pracy w Żorach